DORUČENÍ DO 2-3 PRACOVNÍCH DNÍ PO CELÉ ČR | TEL_ik+420 510 344 501 (7:00-16:30) | MAIL_ik INFO@YOUR-SHISHA.COM  
SLEDUJTE NÁS I_transparent F_transparentI_transparent ...

Reklamace a vrácení zboží

Pro vrácení zboží nebo uplatnění reklamace použijte vzorové formuláře.


Reklamace

Vzorový formulář pro reklamaci

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete uplatnit práva z vadného plnění):

 

Uplatnění reklamace

MOTOMAX, s.r.o. IČ: 27669971, se sídlem Anenská 405/7, 695 01 Hodonín

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Emailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad zboží:

 

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji a uvedení mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum(*)

 

 

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 


Vrácení zboží

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

MOTOMAX, s.r.o. IČ: 27669971, se sídlem Anenská 405/7, 695 01 Hodonín

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*) 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum(*)

 

 

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Zpět do obchodu